CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS ĐÔNG HƯNG B GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Đăng lúc: Thứ năm - 16/01/2014 16:19 - Người đăng bài viết: Ban quản trị
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS ĐÔNG HƯNG B GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Quang cảnh

Quang cảnh

      PHÒNG  GD & ĐT AN MINH
TRƯỜNG THCS ĐÔNG HƯNG B

 
 
 
           Số:    01  /THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
       Đông Hưng B, ngày  21  tháng  11  năm 2020
 
                                                                  
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS ĐÔNG HƯNG B
GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

 
 
 
          Trường THCS Đông Hưng B được thành lập theo Quyết định số 151/QĐ-UB ngày 10/08/2001 của  UBND huyện An Minh. Trong những năm qua trường THCS Đông Hưng B đã đi qua những chặng đường đầu tiên đầy thử thách, khó khăn, nhưng cũng có  nhiều thuận lợi. Những kết quả mà nhà trường đạt được đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã, đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt.
          Những căn cứ cơ sở pháp lí để xây dựng chiến lược phát triển của trường trong giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến 2030:
          - Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;
          - Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
          - Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 09 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          - Quyết định số 2161/QĐ-BGDĐT, ngày 26/06/2017 của Bộ Giáo dục, Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;
          - Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập;
          - Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16/09/2015 của bộ Giáo dục và bộ Nội vụ, Thông tư qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập;
          - Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục;
          - Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT, ngày 12/07/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư hướng dẫn khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông;
          - Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư ban hành qui định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
          - Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
          - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.
          Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn 2030 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban lãnh đạo trường cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên (CBGV-CNV) và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Đông Hưng B là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông.
          I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
          1. Điểm mạnh
          - Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể
          - Công tác tổ chức quản lí của Ban lãnh đạo trường: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới.
- Đội ngũ CBGV-CNV hiện tại có 29 người; trong đó: BGH: 02; cán bộ giáo viên: 27. Trình độ chuyên môn: 89,66% đạt chuẩn.
          - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đoàn kết nhất trí, chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành và địa phương phát động. Trong chuyên môn, GV đã từng bước thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm, năm nào cũng có giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.
          - Phong trào thi đua giảng dạy, học tập trong trường ngày càng sôi nổi, đi vào chiều sâu. Hằng năm đều có học sinh giỏi cấp Huyện, có năm đạt cấp tỉnh.
          - Các đoàn thể trong nhà trường hoạt động tốt, kết quả hàng năm tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên đều đạt vững mạnh.
          - Chất lượng Học sinh:
                   + Tổng số HS: 398; Tổng số lớp: 11
                   + Xếp loại học lực: Loại giỏi: 46/398 tỷ lệ 11.56%; loại khá: 168/398 tỷ lệ 42.21%, loại T bình: 165/398 tỷ lệ 41,46%; loại yếu: 18/398 tỷ lệ 4.52%; loại kém: 1/398 tỉ lệ 0,25%.
                   + Xếp loại hạnh kiểm: Tốt 94.97%; khá: 5.03%.
                      Có 3 HS đạt HS giỏi cấp huyện. 2 HS đạt HS giỏi cấp tỉnh.
          - Giáo viên :
                   + 21 GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường.
          +  CSTĐ cấp cơ sở : 03
          + Giấy khen : 03
          + Bằng khen : 01
- Cơ sở vật chất:
 Toàn trường có 18 phòng học. Trong đó cho trường mầm non mượn 02 phòng; có 04 phòng học bộ môn (Phòng Tin-NN, phòng thực hành thí nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật); 12 phòng học văn hóa. Văn phòng: 01 phòng; Hội trường: 01 phòng; Thư viện: 01 phòng; Thiết bị: 01 phòng; 7 phòng hiệu bộ.
Diện tích khuôn viên trường, cảnh quan, môi trường sư phạm: trường có 2 điểm:
+ Điểm chính có tổng diện tích là 4.770,1m2 có cổng trường, hàng rào. Có nhà để xe HS ,  có sân chơi, bãi tập cho học sinh.
          + Điểm lẻ có diện tích là 1.786 m2; có cổng trường, hàng rào bao quanh.
          2. Điểm hạn chế
          - Tổ chức quản lí của Ban lãnh đạo:
          + Chưa chủ động tuyển chọn được nhiều CBGV-CNV có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao.
          + Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên là chính.
          + Chưa huy động được nhiều nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
          - Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Về số lượng đủ. Một số CBGV-CNV tinh thần trách nhiệm chưa cao, soạn bài còn sơ sài, chưa đi sâu vào trọng tâm của bài và việc thực hiện hồ sơ sổ sách có lúc làm chưa kịp thời.
          - Chất lượng học sinh: Học sinh nghỉ học hằng năm còn nhiều. Một số học sinh có học lực yếu, kém, ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt, động cơ học tập chưa rõ ràng.
          - Cơ sở vật chất: Còn thiếu một số phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, ... Một số thiết bị đã bị hư hỏng sau quá trình sử dụng.
          3. Thời cơ
          - Có sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo trong việc xây dựng trường.
          - Có được sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh.
          - Đội ngũ cán bộ, giáo viên phần lớn trẻ, nhiệt tình, năng nổ.
          - Nhu cầu giáo dục chất lượng cao ngày càng tăng.
          4. Thách thức
          - Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và sự phát triển của xã hội.
          - Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
          - Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
          5. Xác định các vấn đề ưu tiên
          - Kiên quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp, hạn chế học sinh bỏ học.
          - Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.
          - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
          - Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lí.
          - Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lí, giảng dạy.
          II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ
          1. Tầm nhìn
          Là nơi để học sinh học tập và rèn luyện bản thân, giúp các em có kiến thức, có tri thức vững vàng để bước vào trường THPT, vào các trường trung cấp nghề và bước vào đời.
          + Cuối năm 2021, trường THCS Đông Hưng B đăng ký đánh giá ngoài và thực hiện trường chuẩn quốc gia giai đoạn I.
          + Đến năm 2025, Trường THCS Đông Hưng B sẽ đạt chuẩn cấp độ 2 đồng thời là trường có quy mô phát triển trong tốp đầu so với các trường cùng loại trong huyện.
          2. Sứ mệnh
          Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, kỉ cương có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo
          3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường
          - Lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội
          - Tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên
          - Tính trung thực và tinh thần trách nhiệm
          - Tính sáng tạo và sự hợp tác, chia sẻ
          - Lòng tự trọng và tình nhân ái
          III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
          1. Mục tiêu
          Trường THCS Đông Hưng B phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về chất lượng giáo dục ở giai đoạn I và được biết đến là một trường THCS năng động, có tầm  nhìn có uy tín về chất lượng giáo dục, phù hợp với xu thế phát triển của ngành và của toàn xã hội.
          2. Chỉ  tiêu
          2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.
          - Đến năm 2023 tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%
          - 100% Cán bộ quản lý đều được bồi dưỡng chuẩn hoá về quản lý, trình độ trung cấp lí luận chính trị, ngoại ngữ và tin học.
          - Năm 2023, đội ngũ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đồng bộ về  cơ cấu bộ môn, 100% giáo viên đạt chuẩn về chức danh nghề nghiệp, trong đó xếp loại tốt từ 70% trở lên.
          - 100% cán bộ giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và tin học. Đạt chuẩn về ngoại ngữ và tin học.
          2.2. Học sinh hàng năm:
          a) Học lực:
          + Xếp loại giỏi đạt từ 15% trở lên
          + Xếp loại khá đạt từ 40% trở lên
          + Xếp loại yếu, kém không quá 5%
          b) Hạnh kiểm:
          + Xếp loại khá, tốt đạt từ 99% trở lên
          + Xếp loại Trung bình không quá 1%
          2.3. Cơ sở vật chất
          - Cuối năm 2022 có hệ thống phòng học đảm bảo chất lượng (bàn, ghế, ánh sáng ...), đầy đủ hệ thống phòng bộ môn theo chuẩn, trong đó có đủ trang thiết bị hiện đại (hệ thống bàn ghế đạt tiêu chuẩn, phòng học ngoại ngữ, máy tính kết nối Internet, máy chiếu đa năng, bảng thông minh, có đủ thiết bị dạy học theo qui định).
          - Có đầy đủ hệ thống phòng làm việc riêng biệt, được trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ cho công tác quản lý và điều hành nhà trường.
          - Có khu giáo dục thể chất hiện đại, nhà đa năng, sân trường được qui hoạch bê tông hóa
          - Cảnh quan nhà trường đảm bảo “Xanh - sạch - đẹp”, thân thiện.
          - Năm 2025 trường có bể bơi, sân cỏ nhân tạo. Trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất cấp độ 3.
          2.4. Các mối quan hệ của nhà trường
          - Đảm bảo quan hệ tốt với các cơ quan cấp trên, thực hiện đầy đủ các văn bản qui định của cấp trên. Hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao.
          - Liên hệ chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện tốt nhất cho phụ huynh học sinh và các lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục của nhà trường.
          - Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài nhằm tăng cường cơ sở vật chất và động viên khen thưởng học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập.
          3. Phương châm hành động: “Chất lượng giáo dục trong đơn vị là danh dự, uy tín của nhà trường và của cá nhân thầy cô giáo trong đơn vị”
          IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
          1. Phát triển hoạt động giáo dục
          1.1. Phát triển giáo dục
            - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về vai trò, vị trí và sự cần thiết phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể sư phạm đối với sự nghiệp phát triển nhà trường.   
          - Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn trong nhà trường. Tăng cường kiểm tra các hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý và công khai hóa, minh bạch hoạt động giáo dục của nhà trường.
          - Tiếp tục triển khai các chuyên đề về đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục “nâng cao năng lực học sinh”, kiểm tra đánh giá nhằm khắc phục những hạn chế sớm tạo ra được sự chuyển biến cụ thể về chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo của nhà trường; Nâng cao chất lượng các hoạt động khám phá, trải nghiệm, thí nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động giáo dục. Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đáp ứng yêu cầu đề ra.
          - Số lượng lớp và số lượng học sinh ổn định.
          1.2. Đảm bảo chất lượng
          1.2.1. Các điều kiện đảm bảo chất lượng
          - Cơ sở vật chất: Đảm bảo đủ phòng học, các phòng chức năng đúng theo quy định Điều lệ trường phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Có đủ sân chơi, sân tập thể thao đáp ứng yêu cầu giáo dục.
          - Trang bị đầy đủ đồ dùng dạy học cần thiết theo danh mục đồ dùng dạy học do Bộ Giáo dục qui định, đặc biệt là đồ dùng dạy học đáp ứng chương trình giáo dục mới.
          - Môi trường: Quy hoạch môi trường bên ngoài, cải tạo môi trường bên trong đảm bảo an toàn an ninh trường học cũng như đáp ứng các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
          - Đảm bảo nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên
          1.2.2. Các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng
          - Phân hoá đối tượng học sinh để xếp lớp phù hợp với đối tượng học sinh.
          - Xây dựng chương trình dạy học tự chủ theo chủ đề của từng nhóm bộ môn phù hợp với điều kiện của nhà trường.
          - Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng giáo dục, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với yêu cầu giáo dục.
          - Tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi, tạo điều kiện cho giáo viên được bồi dưỡng nghiên cứu chương trình nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi.
          - Hướng dẫn học sinh các phương pháp học tập hiệu quả nhằm nâng cao tính tự đọc, tự học, tự nghiên cứu, phát huy tính tự giác, chủ động của học sinh. Thường xuyên hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, tăng cường tính tự lập cho học sinh.
          - Thực hiện hiệu quả việc tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục THCS hàng năm.
          - Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tham gia học nâng chuẩn để đáp ứng yêu cầu luật giáo dục mới cũng như cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có nhu cầu học lên trên chuẩn.
          - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên bằng nhiều biện pháp: học trực tuyến, dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng hè, tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm. Tổ chức tham quan học tập, dự giờ đồng nghiệp, các đơn vị trường bạn trong và ngoài huyện. Tổ chức và tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, hoạt động trải nghiệm.
          - Thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên đảm bảo 100% giáo viên đạt loại khá, tốt, không có giáo viên đạt yêu cầu.
          - Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức dạy và học trong nhà trường nhằm đảm bảo chương trình giáo dục chung.
          - Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục phát triển vận động và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho học sinh, đảm bảo các học động rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục đầu và giữa giờ.
          - Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng phát huy năng lực học sinh, tạo điều kiện để học sinh tự học, tự sáng tạo.
          - Tổ chức tuyên truyền việc thực hiện an toàn về sinh thực phẩm vệ sinh môi trường, đảm bảo đủ nước uống, nước sạch trong trường học.
          - Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, phân loại sức khỏe học sinh theo qui định, có chế độ chăm sóc kịp thời đối với những học sinh có vấn đề về sức khỏe. Đảm bảo an toàn tuyệt đối thể chất và tinh thần cho học sinh, phòng chống các loại dịch bệnh, không để lây lan trong trường.
          - Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.
          - Nói “không“ với các tệ nạn xã hội trong học đường. Thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
          1.2.3. Các hoạt động đảm bảo chất lượng
          - Xây dựng nền nếp học tập nghiêm túc đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh.
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học cũng như việc tổ chức các hoạt động khác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục.
          - Xây dựng văn hóa học đường,, nói “không“ với bạo lực học đường.
          - Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo qui định mới một cách công bằng, khoa học.
          - Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ theo kế hoạch và quy định của trường, của ngành. Triển khai đến giáo viên thực hiện việc lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép nội dung giáo dục An toàn giao thông, an ninh quốc phòng, giáo dục Stem, bảo vệ môi trường… đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các hoạt động giáo dục.
          - Đẩy mạnh việc giáo dục tuyên truyền đạo đức pháp luật cho học sinh không để xảy ra hiện tượng bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào bên trong nhà trường.
         - Phát huy tối đa vai trò của Ban đại điện CMHS, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động giáo dục của nhà trường.   
          1.2.4. Hoạt động tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục
          - Hàng năm xây dựng kế hoạch tự đánh giá kiểm định theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư ban hành qui định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.      
          - Thu thập đầy đủ các nguồn thông tin làm minh chứng cho từng tiêu chí và có mã hóa đầy đủ, kịp thời, chính xác.
          - Triển khai phần mềm thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục có hiệu quả.
          V. Biện pháp thực hiện
          1. Phát triển đội ngũ
          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực. Mỗi một thành viên đều có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; tạo sự  đoàn kết thân ái, xây dựng môi trường thân thiện
          - Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy cũng như các vị trí công việc khác.
          - Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn, thực sự đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
          - Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Lập kế hoạch tiếp nhận và tuyển dụng giáo viên và nhân viên theo yêu cầu về cơ cấu và chất lượng.
          - Cử cán bộ quản lý, cán bộ nguồn theo học các lớp bồi dưỡng lí luận chính trị, nghiệp vụ quản lý. Tạo các điều kiện thuận lợi cho giáo viên, nhân viên theo học các lớp bồi dưỡng và nâng cao trình độ đạt kết quả cao nhất.
          - Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giáo viên, nhân viên và chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên, nhân viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên, nhân viên đối với sự phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc.
          - Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên đầu đàn, cán bộ giáo viên trẻ, tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường và bổ sung quy hoạch cán bộ nguồn cho trường, ngành..
          - Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường.
          2. Cơ sở vật chất; trang thiết bị; đồ dùng dạy học
          - Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, các phòng học bộ môn, khu làm việc của giáo viên, khu vui chơi thể dục thể thao của học sinh.
          - Ứng dụng tin học trong quản lý của Nhà trường. Các thông tin quản lý giữa các tổ chuyên môn trong trường được liên thông qua hệ thống nối mạng.
          - Tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng khu giáo dục thể chất, nhà đa năng, bể bơi, bê tông hóa sân trường, hệ thống cảnh quan trong khuôn viên trường nhằm đảm bảo mục tiêu xanh, sạch, đẹp, kiên cố hóa, hiện đại hóa và giáo dục hóa, an toàn thân thiện.
          + Năm 2023 - 2024 hoàn thành thiết kế xây dựng khuôn viên nhà trường giai đoạn 2, tiến tới xây dựng nhà trực, khu giáo dục thể chất đồng thời thực hiện toàn bộ bê tông hóa sân trường.
          + Năm học 2024 - 2025 hoàn thành đưa vào sử dụng nhà tập đa chức năng và bể bơi.
          - Từ nguồn kinh phí cấp trên giao tiến hành bổ sung đầy đủ trang thiết bị dạy học, đặc biệt là trang thiết bị phục vị chương trình giáo dục phổ thông mới. Phát huy tối đa việc tự làm đồ dùng dạy học đáp ứng yêu cầu chung của kế hoạch giáo dục nhà trường.
          3. Nguồn lực tài chính
          - Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán, và minh bạch các nguồn thu, chi đảm bảo công khai dân chủ. Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, đặc biệt trong các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
          - Tham mưu với hội cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp để tăng cường hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất cho nhà trường.
          -  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo qui định.
          - Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.
          - Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định tương ứng với các giá trị cốt lõi của kế hoạch chiến lược.
          4. Hệ thống thông tin
          - Xây dựng và thường xuyên sử dụng hệ thống thông tin qua mạng. Khai thác có hiệu quả các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ngành, kiểm định chất lượng giáo dục, hệ thống smas, các phần mềm quản lý tài chính, tài sản, phần mềm dạy học, phần mềm xếp thời khóa biểu ...
          - Củng cố, duy trì trang Web của trường để tạo hệ thống tương tác trên diễn đàn điện tử cho phép tăng cường liên lạc, trao đổi giữa nhà trường với giáo viên và cha mẹ học sinh cũng như các cá nhân tổ chức bên ngoài.
          - Hiện đại và khai thác có hiệu quả website của Trường, các website của Phòng Giáo dục và của Bộ giáo dục...
          - Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của Trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí…
          - Khuyến khích giáo viên tham gia vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành trên các trang mạng chính thống.
          5. Quan hệ với cộng đồng
          - Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân của địa phương. Gắn kết sự phát triển của nhà trường đi đôi với sự phát triển của cộng đồng, tạo được tính tương tác cao.
          - Xây dựng mối quan hệ vững chắc giữa nhà trường gia đình và xã hội nhằm thực hiện công tác giáo dục.
          - Tạo mọi điều kiện để giáo viên tham gia tốt các hoạt động ngoại khóa, văn hóa tại địa phương và tham gia sinh hoạt tại địa phương nơi giáo viên cư trú.
          6. Lãnh đạo và quản lý
          - Thực hiện đổi mới công tác quản lý đáp ứng yêu cầu mới. Không ngừng nâng cao năng lực tư duy lãnh đạo và quản lý.
          - Quản lý bằng kế hoạch, bằng kiểm tra nội bộ và bằng thi đua. Tổ chức thực hiện và phát huy hiệu quả công tác tự đánh giá theo qui định. Phát huy tinh thần dân chủ; thực hiện công khai, minh bạch mọi hoạt động.
          - Trong quản lý, ưu tiên lấy hiệu quả làm mục tiêu theo tinh thần gọn nhẹ, tập trung, đúng qui định. Giảm hội họp mang tính chất thông tin, tăng cường công tác thảo luận trong các tổ nhóm bộ môn. Thông tin và báo cáo bằng văn bản, đồng thời cũng phải trao đổi thông tin qua mạng Internet.
          VI. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
          1. Tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả
          1.1 Phổ biến kế hoạch chiến lược
          Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể CBGV-CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
          1.2. Tổ chức
          Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường. Chiến lược, kế hoạch phát triển của trường được đăng tải trên Web của trường.
          1.3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược
          - Giai đoạn 1 (từ năm 2021 đến 2023); Giai đoạn 2 (từ năm 2024 đến 2025);
Giai đoạn 3 (từ năm 2026 đến 2030)
          1.4. Đối với Hiệu trưởng
           Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên,
CNV nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện từng năm học.
          1.5. Đối với  Phó Hiệu trưởng
          - Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
          - Tập trung tốt nhất cho việc xây dựng đội ngũ cốt cán chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục sao cho năm sau cao hơn năm trước.
          1.6. Đối với tổ trưởng chuyên môn
          - Theo nhiệm vụ được phân công giúp phó hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể trong tổ.
          - Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
          1.7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, công nhân viên
          Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.     
          Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành các giáo viên, nhân viên giỏi. Tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển của trường dựa vào khả năng của mỗi cá nhân.
          1.8. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
          - Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm trong tổ chức, đoàn thể của mình.
          - Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.
          - Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.
          - Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt kế hoạch chiến lược.
          - Trên cơ sở đó cần có kế hoạch đánh giá, rút kinh nghiệm cho từng năm một cách hợp lý.
          1.9. Ban đại diện cha mẹ học sinh
           - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục trong giai đoạn hiện nay từ đó tích cực chủ động tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường đồng thời tích cực hỗ trợ ngày công và tài chính cho nhà trường. Phối hợp tốt với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh.
          - Tăng cường giáo dục gia đình, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục con em.
          - Hổ trợ cùng với nhà trường tuyên truyền; vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
          2. Giám sát và đánh giá kết quả
          2.1. Nhà trường ban hành Quyết định thành lập Hội đồng giám sát; đồng thời, quy định nội dung và quy trình tổ chức giám sát.
          2.2. Đánh giá mức độ đạt được theo chỉ tiêu đề ra
          Thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát, đánh giá từng học kỳ thường xuyên hằng năm và đánh giá mức độ đạt được của các chỉ tiêu, tự rút ra những gì làm được, chưa làm được, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp phương hướng khắc phục.      
          2.3. Kiến nghị, đề xuất
          2.3.1.  Đối với UBND huyện
          - Đẩy nhanh tiến độ xây mới nhà đa năng đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia.
          - Hỗ trợ về cơ chế chính sách tài chính để nhà trường thực hiện các mục tiêu
chiến lược đề ra.
          2.3.2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
          - Tham mưu với cấp trên sớm thực hiện xây dựng nhà đa năng.
          - Tổ chức có chất lượng các lớp tập huấn chương trình giáo dục mới để vận dụng có hiệu quả.
          - Tham mưu để giảm tỉ lệ học sinh trên lớp đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mới.
          2.3.3. Đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương
          Tạo điều kiện tốt nhất để nhà trường thực hiện xã hội hóa giáo dục. Thực hiện tuyên truyền, vận động để tất cả các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, mỗi cá nhân tham gia vào công tác giáo dục của địa phương góp phần cùng với nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
           Huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư cho công tác giáo dục của phường nhà, tạo môi trường giáo dục an ninh, an toàn, lành mạnh.
           Trường THCS Đông Hưng B sẽ chuyển tải những mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường được xác định như trên thành những kế hoạch cụ thể cho từng năm học, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Đông Hưng B giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030./.
 
 

Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo An Minh
- UBND xã Đông Hưng B
- Ban giám hiệu;
- Tổ trưởng các tổ chuyên môn;
- Chủ tịch công đoàn;
- Bí thư chi đoàn trường;                                                                                                   
- Lưu VT.       
                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
       
 
                                                                                               
 

                                                                 Đã kí
                                                       Tạ Thị Thu Lê 
 
                                                                                                                       PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
                                                                                                                                                           Đã Duyệt
Tác giả bài viết: Tạ Thị Thu Lê
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 154
  • Tháng hiện tại: 266
  • Tổng lượt truy cập: 234207

Liên kết